Exkurze ve firmě (poznejte naši práci)

A/ R&D + šlechtění

Zlepšení odolnosti k chorobám věnujeme přednostní pozornost. Především jde o plíseň okurkovou, (obr. 1) která je dnes snad nejdůležitější chorobou okurek, a to nejen v Evropě. V posledních několika letech jsme se zaměřili také na virozu ZYMV, (obr. 2) která působí zvláště v jižních oblastech velké škody na tykvích i okurkách.

Zatím co odolnost k plísni okurkové lze u nás hodnotit i v polních podmínkách, u ZYMV a jiných chorob to prakticky možné není. Proto jsme v roce 2004 zřídili speciální zařízení fytotron (obr. 3) – klimatizovaný prostor 4 x 7 m s umělým osvětlením cca 25 klx, kde můžeme zkoušet odolnost mladých rostlin okurek za přesně udržovaných teplotních (a i vlhkostních) podmínek 5 – 30 0C. Toto rozmezí umožňuje testy nejen na odolnost k chorobám, ale i k chladu.

Nutným zázemím fytotronu je také malá fytopatologická laboratoř (obr. 4) a menší technické prostory k udržování používaných patogenů.

S využitím těchto technických zařízení jsme v oblasti výzkumu rozsáhlými screeningovými testy už získali řadu velmi odolných výchozích materiálů (obr. 5 a 6). Několik programů šlechtění je nyní dlouhodobě zaměřeno na získání nových odrůd, které budou mít nejen vysoký výnos velmi kvalitních plodů, ale také výrazně zvýšenou odolnost k chorobám – jmenovitě ZYMV, CMV a plísni okurkové. To je samozřejmě úkol trvalý.

 

B/ Vlastní šlechtění

Vlastní šlechtění hybridních odrůd znamená tvorbu mateřských a otcovských linií, testování jejich kombinační schopnosti, zkoušky výkonu nejlepších kombinací a  konečně přechod na udržovací šlechtění.

Tvorba linií je nejobtížnější část práce. Programy křížení a následného samoopylení jsou zaměřeny na spojení odolnosti s kvalitou a výnosem. Tato náročná ruční práce se dělá ve skleníku (a v určitých speciálních případech i na poli). V roce 2007 jsme vybudovali menší skleník (obr. 7, 8, 9, 9a) s kapacitou 150 – 300 rostlin, který je vybaven automatickou regulací teploty a mimo to i osvětlením (cca 15 klx), což umožňuje pěstování a opylování okurek i v zimním období. V kalendářním roce zde vypěstujeme a opylíme 2 x 300 + 150 = 750 rostlin. V omezeném rozsahu u nejcennějších materiálů také získáváme až 3 generace v jediném roce, což představuje úsporu až 2 let.

Takto získané materiály se testují na odolnost k chorobám ve fytotronu (v současnosti především ZYMV), kde se uměle infikují desítky potomstev (celkově jde o tisíce rostlinek).  Odolnost k plísni okurkové se spolu s řadou dalších kvalitativních vlastností vybraných nejodolnějších „čísel“ dále hodnotí v polní školce (obr. 10, 11) (plocha téměř 2 ha, počet parcelek cca 900-1000). 

Teprve po několika letech této práce je možno vybrat některé nejlepší „linie“, vyrobit vzorky „hybridů“ a ve zkouškách výkonu (obr. 12) ověřit jejich vlastnosti (odolnost, jakost plodů, výnosnost aj.). Několik málo nejlepších hybridních kombinací se ještě ověřuje v různých oblastech jednak u zahrádkářů, jednak u větších pěstitelů. A konečně ten nejlepší hybrid se po několikaletém zkoušení může přihlásit k registraci.

C/ Výroba osiva

Linie pro výrobu hybridů vyrábíme v technické izolaci – siloníky (obr. 13) – a na menších plochách v prostorové izolaci. Vlastní hybridy množíme u smluvních množitelů na větších plochách (1-10 ha podle odrůdy). Pro výmlat semenných plodů máme speciální mlátičku (obr. 14, 15), která dokonale oddělí semena od zbytků plodů (obr. 16). Další zpracování semen děláme už sami v naší firmě – praní (obr. 17) semen, rychlé sušení (obr. 18), dokonalé čištění (částečná kalibrace) a konečná úprava osiva – inkrustace a termická úprava. Výsledkem je vysoce kvalitní osivo (obr. 19) s dlouhou životností, čistotou přes 99,5 % a klíčivostí přes 95 %.