Choroby okurek

PLÍSEŇ OKURKOVÁ (Pseudoperenospora cubensis 

Choroba ,která působí v okurkách největší škody. K infekci obvykle dochází při vysoké vlhkosti vzduchu a teplotách nad 15 °C. Projevuje se na listech žlutými, hranatými skvrnami ohraničenými žilnatinou. Tyto skvrny postupně hnědnou a zasychají. Pokud rostlina není odolná, rozšíří se plíseň na všechny listy a rostlina usychá.

Prevence a ochrana

PADLÍ (Erisiphe cichoracearum)

Jelikož se v našich podmínkách padlí začíná objevovat až ke konci léta,kdy už jsou okurky většinou sklizené, nemá tato choroba v polních porostech velký hospodářský význam. Větší škody může napáchat pouze ve sklenících, kde má ideální podmínky k životu. Choroba se dá celkem lehce rozpoznat podle bílých skvrn na horní straně listu.Tyto skvrny se neustále zvětšují a rozšiřují na celou rostlinu.

Prevence a ochrana

VIRÓZY

ZYMV (Zucchini yellow mosaic virus)   tzv.“Cuketová mozaika“

ato viróza způsobuje na rostlině různé deformace. Na listech to většinou bývají tmavozelené puchýře a výrazně zubaté okraje, plody mohou být  různě pokřivené. Přenáší se savým hmyzem, případně kontaktem. Hospodářské ztráty v našich podmínkách nebývají na rozdíl od středomoří  velké. Jelikož mohou být příznaky podobné jako u rostlin na kterých se negativně projevuje špatná výživa je nejspolehlivější diagnostikou tzv. ELISA, kterou běžně provádí pracoviště ÚKZÚZ.

Prevence a ochrana

  • Likvidace savého létavého hmyzu (přenašečů) a zamezení kontaktu mezi nemocnými a zdravými rostlinami.

CMV (Cucumber mosaic virus)   tzv.“Okurková mozaika“

Charakteristika

Působením této choroby vznikají na listech různě velké nepravidelné skvrny tzv. mozaiky. Podobně jako ZYMV ji lze snadno zaměnit s projevy špatné výživy (to se týká hlavně skleníků). Spolehlivě ji lze diagnostikovat ELISOU. Hospodářské ztráty nejsou velké, jelikož většina současných odrůd je k nemoci tolerantní.

Prevence a ochrana

  • Výsev odolných odrůd
  • Likvidace savého létavého hmyzu (přenašečů) a zamezení kontaktu mezi nemocnými a zdravými rostlinami.