• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
 • Deutsch (DE-CH-AT)
 • Russian / По русски (CIS)
29. 03. 2020

Home

Škůdci okurek
Středa, 01 Prosinec 2010 15:56

SVILUŠKY

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae)

Charakteristika

Jedná se o drobné roztoče velikosti kolem 0,5 mm, kteří sají na spodní straně listů. To se projevuje tak, že se na horní straně listu začínají objevovat žluté skvrnky, které se postupně slévají a začínají měnit barvu na bílou (zelená zůstává pouze žilnatina). Při pohledu na spodní stranu listu můžeme vidět drobné tečky a jemnou pavučinku.

Se sviluškami se nejčastěji setkáme ve vytápěných sklenících, kde se vyskytují celoročně.(až 20 generací/ rok). Ve volné přírodě nebývá výskyt tak častý a chemická ochrana není nutná.


Napadení porostu sviluškouSilně napadený list - výrazná žilnatinaSpodní strana silně napadeného listu Pohled na spodní stranu pod lupouSviluška (zvětšeno)

 

Prevence a ochrana

 • Aplikace chemických přípravků (akaricidů) - Vertimec 1,8 EC, Omite 30 W, Omite 570 EW, atd.
 • Aplikace biologických přípravků - Phytoseiulus persimilis

 

TŘÁSNĚNKY

Třásněnka zahradní (Thrips tabaci), Třásněnka západní (Franklinela occidentalis)

Charakteristika

Dospělci i nymfy (velikost cca 1 mm) žijí na rostlinách a pohybují se poměrně rychle. Škodí sáním především ve sklenících a tím způsobuje deformace a změnu barvy posátých částí, květy a malé plody opadávají.

Ve venkovních podmínkách nejsou škody významné a ochrana není nezbytná.

 


Prevence a ochrana

 • Ve sklenících a fóliovnících je vhodná prevence vyvěšení modrých lepových desek do porostu.
 • Aplikace chemických přípravků - Vertimec 1,8 EC
 • Aplikace biologických přípravků - Amblyseius cucumeris, Amblyseius degenerans, Orius laevigatus


MŠICE

Mšice broskvoňová (Myzus persicae), Mšice bavlníková (Aphis gossypii)

Charakteristika

Dospělci i nymfy sají na spodní straně listů, kde vytvářejí početné kolonie. Napadené listy se svinují a žloutnou. Mšice produkují medovici (lepkavá tekutina na povrchu listů), na které se mohou následně vyskytovat černě. Při velkém napadení rostliny rychle hynou. Chemická ochrana je nezbytná především ve sklenících, kde se rychle množí (až 10 generací/rok).

 


 

Prevece a ochrana

 • Ve sklenících a fóliovnících je vhodná prevence vyvěšení žlutých lepových desek do porostu.
 • Aplikace chemických přípravků - Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG, atd.
 • Aplikace biologických přípravků - Aphidius colemani, Aphidoletes aphidimyza


MOLICE

Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), Molice bavlníková (Bemisia tabaci)

Charakteristika

Dospělci i nymfy škodí sáním na spodní straně listů. Při sání vylučují medovici, kde se později mohou objevit černě. Molice škodí především ve sklenících a fóliovnících, kde je ochrana nezbytná. Ve venkovních porostech nepůsobí významné škody a ochrana nebývá nutná.

 


Prevence a ochrana

 • Ve sklenících a fóliovnících je vhodná prevence vyvěšení žlutých lepových desek do porostu.
 • Aplikace chemických přípravků - Karate, Chess 50 WG, atd
 • Aplikace biologických přípravků - Encarsia formosa


KLOPUŠKY

Charakteristika

Klopušek (rodu Lygus, Lygocoris, atd), které způsobují škody je mnoho. Většina je polyfágních (škodí na více druzích rostlin). Dospělci (4-7 mm) a nymfy sají na různých částech rostlin, nejčastěji ve vegetačních vrcholech. Posáté listy i plody se deformují a u listů může docházet k trhání pletiv. Vyskytují se jak ve venkovních porostech, tak ve sklenících.

 


 

Prevence a ochrana

 • Aplikace chemických přípravků - Decis, Karate, atd
Aktualizováno Pátek, 28 Březen 2014 12:17
 

Copyright © 1991-2016, ING. B. HOLMAN, Bzenec (CZ). Všechna práva vyhrazena (All Rights Reserved).                WEB: Hynek Gajda